”Läktaren på Tyresövallen ska finnas kvar när den nya ishallen byggs.” Det var en förutsättning för att nå en blocköverskridande överenskommelse kring den nya ishallen som partierna beslutade om i oktober. Men att Dick Bengtsson (m) ordförande i kultur- och fritidsnämnden, hade sålt läktaren redan i våras, lät han bli att berätta.

Som Tyresö Nyheter tidigare rapporterat har en bred politisk överenskommelse beslutat om en ny ishall och var den ska ligga. Den tidigare placeringen kritiserades kraftigt av främst Socialdemokraterna och Liberalerna, bland annat på grund av att den nya läktaren på Tyresövallen inte skulle få plats att vara kvar. Det nya förslaget möjliggör läktarkapacitet både i ishallen och för fotbollsföreningarna. Kommunstyrelsen beslutade om förslaget den 3 oktober, men veckan efter monterades läktaren på Tyresövallen ändå ner.   Dick Bengtsson (m) ordförande i kultur- och fritidsnämnden lät redan i våras överlåta läktaren till Haninge kommun, som mot att de monterat upp en del av läktaren på Trollbäckens IP fått den resterande delen till Torvalla utan kostnad. Att läktaren alltså redan var ”såld”, har inte övriga partier informerats om, trots att det var en väsentlig del under processen med att finna en ny lösning för ishallen.   – Jag är otroligt besviken på agerandet, säger Anita Mattsson (s) oppositionsråd. Det är ju svårt att ha ett seriöst samarbete när någon beter sig så ohederligt.   Socialdemokraterna kräver nu att den befintliga läktaren renoveras och byggs ut som en kompensation till fotbollsföreningarna som är aktiva på Tyresövallen.     .

Foto: TN | Anita Mattsson (S) är besviken på samarbetet med moderaterna. ”Ena veckan var vi överens om att läktaren skulle stå kvar här. Nästa vecka plockades den ner.” Läktaren såldes redan i våras utan att kommunstyrelsen informerats

Dela