Landshövdingen Anna Kinberg Batra besökte Tyresö kommun tisdagen den 7 november.
Besöket är en del av Landshövdingens besök i länets 26 samtliga kommuner.

Besöker innehöll samtal om säkerhet, trygghet och samhällsbyggnadsfrågor. Från Tyresö
kommun deltog flera tjänstepersoner, men även kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson
(S). Efter mötet tog man sig vidare till Fontana Foods för ett företagsbesök.

– Det är viktigt att vi har en god dialog med länsstyrelsen i flera hänseenden, därför är det
bra att vi fått till denna möjlighet för att diskutera i frågor som är av stor vikt för
Tyresöborna, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Som Landshövding är Anna Kinberg Batra den som samordnar statens verksamheter. Hon
kommer vara ansvarig för att rapportera länets behov till regeringen. Landshövdingen har
under kommunbesöken en särskild inriktning på de tre frågor som är hennes övergripande
prioriteringar: tillväxt, hållbarhet och säkerhet.

– De frågorna vill jag alltid ha ett särskilt fokus på och de kommer prägla även
kommunbesöken. Dessutom vill jag gärna få in en internationell dimension och
Stockholmregionens status i världen. Och självklart etablera och fördjupa kontakter
med kommunledning, förtagare och andra i kommunen som är viktiga att möta, sa
Anna Kinberg Batra den 4 maj på länsstyrelsen Stockholms hemsida.

Foto: TN Länsstyrelsen Stockholm |

Fv: Göran Thimberg, Håkan Larsson, Anita Mattsson, Anna
Kinberg Batra, Cynthia Runefjärd, Markus Poletti, Anki Svensson, Åsa Ryding

Dela