Igår, tisdag, så var det dags för det nyvalda kommunfullmäktige att sammanträda för första gången. Tidigare i veckan hade en ny samarbetskoalition bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet aviserat att de tänkte överta styret av kommunen.

Det präglade även kommunfullmäktige som till stor del handlade om vem som skulle väljas till fullmäktiges ordförande. Efter en sluten omröstning fick Anders Linder (S) förtroendet att leda fullmäktige under mandatperioden med minsta möjliga marginal.

Med röstsiffrorna 26-25 så stod det klart att Linder blir den första socialdemokratiska ordföranden för fullmäktige i Tyresö på 20 år. Till vice ordförande valdes Christina Melzén (L) och till 2:e vice ordförande valdes Sonja Gustafson (M).

Gustafson valdes efter ännu en sluten omröstning, då Sverigedemokraterna valde att nominera Johan Carlsson till posten. Den omröstningen var inte lika dramatisk och slutade med siffrorna 45-6 till Gustafsons favör.

Foto: TN TN | Fullmäktiges nyvalda presidie med Sonja Gustafson (M), 2:e vice ordförande till vänster, Christina Melzén (L), vice ordförande i mitten och Anders Linder (S), ordförande till höger. Längst till höger syns kommunsekreteraren Päivi Sandholm

Dela