Som läsaren säkert har märkt så släpps det mängder av böcker just nu och en som också kliver på det tåget är Mattias Tegnér, Socialdemokratisk riksdagsman.

 Boken Världens mest framgångsrika land men undertiteln 100 år av svensk näringspolitik, låter ju inte som en kioskvältare direkt, men det här är faktiskt mer intressant än vad titeln faktiskt förespeglar. Boken handla om näringspolitik (okej jag medger att det inte låter sexig det heller) och hur Sverige från att ha varit ett fattigt statarsamhälle på 1800-talet till ett av Europas rikaste länder.

Visst det är en hyllning till den politik som förts i Sverige under Socialdemokraterna men den reflekterar även över näringslivets oförmåga att se de långsiktiga konsekvenserna sitt handlande. Företagare som vägrar inse riskerna med att gå till sängs med högerextremismen i ljuset av vad som redan skett i Tyskland under 30 och 40-talet.

Hur kommer det sig att du ger dig in i författarbranschen?

– Från början så var det faktiskt så ilska eller frustration som fick mig att börja skriva den. I grunden så är ju näringspolitiken väldigt viktigt för ett land. Det är ju via den som vi ser till att företag växer, att det finns tillväxt i ekonomin i stort och att skatteintäkter kommer in.

I många mätningar så rankas Sverige och den svenska konkurrenskraften väldigt högt och i min värld så beror det mycket på att vi har en bra näringspolitik, med medborgare på bra utbildningsnivå och bra infrastruktur. Ett antal saker som är viktiga som jag tänker är kopplade just till att Sverige är ett bra land att leva i.

– Jag kände frustration över att så fort näringspolitik diskuteras, då handlar det om man ska sänka den skatten eller sänka den skatten, då missar man målet kring vad som är viktigt och fundamentalt för att ha en bra näringspolitik.

Nedsippringspolitik á la Margret Thatcher fungerar inte menar du?

– Det har du uppfattat helt korrekt, skrattar Mathias. Och det är väl egentligen precis tvärtom. Det som säkrar att ett land går framåt är, tror jag är att det finns en stark efterfrågan, alltså att man håller hjulen rullande. Att man för en politik som ser till att ”vanliga” människor faktiskt har råd att köpa saker och investera. På lång sikt så tror jag också att de länder som har börjat med att sänka skatten, de kommer ju också skära i välfärden. De kommer slarva med infrastrukturen och det i sin tur skapar ganska stora klyftor i de här länderna. Det skapar både otrygghet och misstro mellan olika grupper och då hamnar man i en negativ spiral och eroderar det som är fundamentan också för ett bra näringslivsklimat.

Tegnér beskriver även nyliberalismens uppgång och förfall och varför nyliberalismen över tid är dömd att misslyckas som idé. Han lyfter fram flera exempel på den växande ojämlikhetens orimlighet och hur en öppen globaliserad värld kan överleva, även om inte nyliberalismen inte gör det.

Mathias Tegnér, som innan han blev invald i riksdagen har gått ut Handelshögskolan, jobbat som reseledare och varit chef på HM, har en god insyn och vet vad han talar om. Boken innehåller många egna upplevelser men också episoder om andra riksdagsledamöters testiklar, vilket gör det till en riktigt rolig läsning. Det finns ju redan en uppsjö av snustorra böcker, där politiker orerar om vilken magisk inverkan deras åsikter har haft eller borde ha på svensk politik.

Fotnot: Skalden Esaias Tegnér, föddes 13 november 1782 i Kyrkeruds komministerboställe i By socken i Värmland och dog 2 november 1846 i Växjö. Han var en skald och kulturpersonlighet. Han var professor i grekiska vid Lunds universitet, biskop i Växjö stift från 1824 samt ledamot av Svenska Akademien (stol 8) från 1819 (enl.Wikipedia Reds.Anm.)

Niklas Wennergren

Foto: TN Kalle Hindrikes | Riksdagsman Tegnér funderar på den svenska näringspolitiken under de senaste 100 åren.

Dela