Stockholmspolisen påbörjade i januari 2016 ett pilotprojekt i Tyresö, Värmdö och Nacka. 

Tanken med projektet var att arbeta mot våld i nära relationer och eftersom polisen inte hade något eget förebyggande arbete så valde man att testa ett befintligt arbetssätt. Valet föll på Huskurage, som Nina Rung och Peter Svensson står bakom.

Huskurage har som grundidé att grannar helt enkelt ser efter varandra. En folkrörelse som reagerar efter ett visst förhållningssätt ifall man misstänker att våld i nära relationer i sin närhet. – Det handlar egentligen om att få grannar att agera, berättar Nina Rung. Att ge folk rätt verktyg kring hur man ska agera

Tre enkla steg
– Det är därför man använder en manual man sätter upp i flerbostadshus, med tre enkla steg. Steg ett är att ringa på hos den man är orolig för, steg två är att ta hjälp av grannar ifall det är otryggt och steg tre är att ringa polisen om det är hotfullt.
– I Tyresö har det hänt en del saker, berättar Nina. Tyresö bostäder har infört Huskurage, Tyresö kommun har lyft Huskurage vid olika tillfällen på sin hemsida och Akelius har infört Huskurage i sina bostäder. Framåt så kommer alla hyresbolag och bostadsrättsföreningar i Tyresö få information om Huskurage och sedan får vi se vart det landar

Sprider sig
Peter och Nina drog igång Huskurage våren 2014 och projektet har redan engagerat ett tiotal kommuner och runt tjugofem stycken stora bostadsbolag. Nina, som under hela tiden jobbat som polis med fokus på just våld i nära relationer, kommer nu att vara tjänstledig och fokusera på förebyg

Foto: TN Tyresö Nyheter | Nina Rung och Peter Svensson

Dela