Fritidshemmen i Tyresö lyfter kvaliteten med musik, rörelse, glädje, skratt och
bubblor under Fritidshemmets dag!

Med musik, rörelse, glädje, skratt och bubblor gläds både vuxna och barn av den
blommande verksamheten som är ett resultat av hårt arbete med målstyrda aktiviteter,
utveckling av skolgården, trygga relationer utifrån uppdraget för fritidshemmet. Vi lägger stor
vikt vid “trygga relationer” som grunden för en god lärandemiljö till ett gott liv.
Vi lägger stor vikt vid “trygga relationer” som grunden för en god lärandemiljö till ett gott liv.
Här på Njupkärr är atmosfären och stämningen god mellan medarbetare och elever, menar
fritidshems pedagog Katja Bergbäck på Njupkärrs skola. Visst finns det utmaningar men vi
har en fin sammanhållning mellan både barn och vuxna, säger Lars Norén som arbetat i ca
20 år på Njupkärrs skola. Vi ser fram emot ombyggnationen av skolan, att få vara med och
se hur det blir att jobba med de nya och mycket bättre förutsättningarna nya skolan ger. Det
blir spännande!

Fritidshemmen i Tyresö har jobbat med kommungemensamt utvecklingsarbete under
de senaste åren, för att möta upp utifrån vad styrdokumenten för skolans verksamhet
betyder. Läroplanens kapitel som riktar sig till fritidshemmen och belyser bland annat, vad
barnen som är inskrivna i fritidshemmets verksamhet ska möta under de timmar som de är
kvar i skolan efter att skoldagen är slut. Uppdraget beskriver målstyrda aktiviteter som syftar
till att skapa en så utvecklande miljö som möjligt för eleverna. Aktiviteter utifrån pedagogiska
planeringar som innefattar rörelse, språkutveckling, identitetsstärkande arbete, möjlighet till
rekreation och vila. Under fritidshemmets dag ser vi resultat av det fina arbete som
pedagogerna åstadkommit under året ihop med eleverna och festen pågår på alla skolor i
Tyresö den 9 maj.

På Njupkärrs Skola ser vi ett enormt engagemang där de äldre eleverna har stationer för
de yngre eleverna och pedagogerna har gjort ordning gladiatorbana, fiskdamm, lotteri med
vinst varje gång, Bubbel Station där man blåser långa ormar, Kast med boll och mycket mer.
Idag är det inte bara tur med vädret, ty solens strålar skiner över fritidshemmen utan det är
även glädjen som lyser runt barn och vuxna på skolgården.

Fritidsbanken Tyresö och Niklas Ryholt möter upp för att visa fler aktiviteter på
Krusboda skola.  Niklas berättar att de samarbetar med skolorna i Tyresö för att låta
eleverna prova andra aktiviteter än de brukar. Men syfte är också att visa upp oss, så att
barnen ser att vi finns och det är särskilt viktigt inför vintersäsongen då barnen ska åka
skridskor på idrotten och åka skidor vid friluftsdagar, då kan de som behöver, komma till oss
och låna skridskor och skidor så de som annars inte kunnat delta nu kan delta i skolans
aktiviteter: säger Niklas Ryholt. Fritidsbanken är öppet för alla, utlåning finns i en lokal på
Granängsringen 65, öppettider är mån kl.14-19 och tors kl.12-17. Vem som helst får låna, det
enda som behövs är ett namn och telefonnummer och du får ha ditt lån upp till 2 veckor. För
att undersöka om det du söker finns tillgängligt för lån, så kan man besöka fritidsbanken.se
På hemsidan finns även kontaktuppgifter till de övriga 126 Fritidsbankerna runt om i landet.
Man kan låna något tillexempel när man är på semester. Längre fram på skolgården möter
jag författaren Barbro G Andersson som gör ett besök på fritidshemmets dag. Barbro skriver
böcker om Oscar och Emelie är på utflykt med farmor till Torsdagsskogen när de träffar djur,
en stubbe, en svamp och en tall som pratar och sjunger som vi möter i boken Trymmeldagen
vid sjön och många fler böcker med spännande titlar. 

Ett klokt val under en spännande och fartfylld dag som fritidshemmets dag är, är att
ägna sig åt rekreation, vila och återhämtning när behov för det kryper på. Under bokbordet
som kommunens Pop up- bibliotek “ Piglet” presenterar en uppsjö av härligt färgglada
böcker, sticker två par ben ut. Under bordet ligger två elever och läser. De har krypin undan
“stoj och stim” för en stund, för att hämta andan och försvinna in sagan och äventyrets
eggande värld. En lugn plats måste finnas för de som är i behov av det, säger Namo
Kakakhan som mornar extra kring elever i behov av särskilt stöd.

Årets fritidshemmets dag inleddes med ett svängande, glädjefyllt “Sambatåg” som ringlade
mellan bostadshusen runt Krusboda skola. Jag sa ju att det! Att det skulle gå bra! säger
Jenny Andersson med ett triumferande leende på läpparna! Med all rätt instämmer jag, för
att tillit till elevens förmåga är just en stark faktor till att eleven lyckas. När vi säger att vi
stöttar en elev med ett så kallat “hjälpjag” så är det inte bara förmågan att koncentrera sig vi
vill stärka och inte heller endas att ge stöd så att eleven ska göra kamratliga och
accepterade val i sociala situationer utan en pedagog, elevassistent eller resurs
kompenserar även för det brustna självförtroendet, eller att vända en negativ självbild utifrån
elevens känsla av misslyckanden i skolans värld.

Vi vuxna i skolan behöver stötta och stärkaupp genom att visa tillit och visa tilltro till elevens förmåga.

– Det har gått strålande, precis som jag sa! fortsätter Jenny Andersson, en av de mer erfarna pedagogerna på Krusboda skola.

 Med lite förberedelser, ett par hörselkåpor och en vuxens trygga hand i sin hand så gick det,
berättar Jenny Andersson som värnar starkt om alla elevers lika värde! Dagen inleddes med
att eleverna gick ett ”Sambatåg” som slingrade sig mellan husen närmast skolan och torget i
Krusboda. Det var just det som var frågan som vändes och vreds på under föregående möte
där det planerades för att ALLA elever på skolan skulle kunna vara med under dagen. Vi vet
att det är utmanande för de elever med NPF-diagnoser när det är livliga och ljudliga
aktiviteter och då måste vi ha både plan A, B och C, menar Jenny, Namo och Stefan.
 
Vid sidan av Namo står Paulina Samuelson som jobbar kontinuerligt med värdegrundsarbete
och kunskap kring diskrimineringsgrunderna med eleverna i Studion på skolan. Det som ett
aktivt arbete för att motverka kränkningar och mobbning på skolan. Tillsammans med Stefan
Vesterlund som är Fritidshemsansvarig så har hon aktiviteten; att måla en gemensam
banderoll som eleverna målat tillsammans, för att stärka vi-känslan för eleverna på skolan
genom ett konkret och synligt sätt.

Bergfotens skola firar inte bara fritidshemmets dag utan även 50års jubileum och
dagen till ära ser vi tidigare elever från skolans unga år besöka skolans “tidslinje” som
skapats som en upptäcktsfärd genom skolan. Under färden presenteras det foton och alster
från förr om åren. De “gamla” eleverna har fått särskild inbjudan till 50 årsdagen och väl på
plats blir de väl omhändertagna av nuvarande årskurs 6 elever som lotsade besökarna
genom “tidslinjen” som löper genom hela skolbyggnaden. Vuxna och barn tillsammans i en
stor fest och blir man sugen på förfriskningar så har föräldrar och elever i åk 5 arrangerat
café med grill och godsaker. Vilken härlig dag.

Under dagen hinner jag möta 4 fritidshem och det alla pedagoger jag möter förmedlar till mig
är att de jobbar för att Tyresös barn och unga ska få en så meningsfull tid i skolan som
möjligt. De vet precis som jag vet att ett gott bemötande av barn och unga skapar trygga
välmående barn och unga och genom trygga relationer med våra unga kan vi tillsammans
jobba för att dessa unga växer upp till trygga människor som vill leva i fred och frihet, sida vid
sida med varandra. Pedagogerna jobbar mot samma mål, en tillvaro där alla får plats och
kan vara med i gemenskapen.

Foto: TN Lisa Sigerstad | På stationen Bubbelsnake möter vi pedagogen Caterina Salvatierra,
som berättar om att de använt sin fantasi och små medel till roliga aktiviteter, som en avklippt
petflaska och en trasa som är dränkt i bubbel såpa. När barnen sen blåser blir det långa
ormar av bubblor! Jag förstår att det hela är grundat i ett helhjärtat engagemang från
pedagoger som gör sitt yttersta för att barnen ska få en oförglömlig dag.

Dela