Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ökade resurser till kommunens förskolor och skolor. Lärmiljösatsningen görs för att säkerställa att goda förutsättningar ska finnas för att alla Tyresös barn och elever ska ges förutsättningar att känna sig trygga i verksamheten, kunna delta i undervisningen och känna arbetsro.

– Jag är stolt över att vi fortsätter att investera i arbetsmiljön för våra elever och medarbetare i verksamheterna. Lärmiljösatsningen bidrar till att öka tillgängligheten och möjligheten för alla barn att inkluderas i undervisningen säger Klara Watmani (S).

Satsningen innebär att det ska genomföras ett arbete för bättre belysning, målning av väggar, byte av golvmattor, toaletter, innerdörrar, ytterdörrar, personalrum och vissa snickerier. Detta görs för att skapa en tilltalande miljö för lärande och en ökad jämlikhet. Beslutet innebär åtgärder för att skapa god lärmiljö inom förskoleverksamheten om totalt 6 miljoner kronor och inom grundskoleverksamheten 14 miljoner kronor.

Foto: TN Socialdemokraterna | Klara Watmani (S)

Dela