Tyresö Bostäder förstärker belysningen i Granängsringen, med fokus på lekplatserna. Bakgrunden till förändringen är synpunkter och idéer från trygghetsvandringar med boende i området. En av orsakerna till förändringen är att belysningen är viktig för att öka tryggheten när det är mörkt ute.

Bostadsbolaget menar att det finns en stor potential i att använda belysning för att lyfta fram Granängsringens vackra naturkaraktär, ge en bättre rumslig överblick och skapa trevligare mötesplatser att vistas i när det är mörkt ute.

– Att arbeta med bra belysning och en trygghetsanpassad utemiljö är centralt i vårt trygghetsarbete. I Granängsringen finns områden som behöver bättre belysning och lekplatserna är några av dessa platser. Genom en förstärkt och kreativ belysning med de liljekonvaljformade lamporna vill vi skapa möjlighet för barnen att trivas och leka ute även när det börjar skymma. Första lekplatsen är nu klar och resterande kommer färdigställas under hösten, säger Maria Öberg, VD på Tyresö Bostäder.

Foto: TN |

Dela