Nu förstärks flera av kommunens verksamheter när de styrande partierna i Tyresö lanserar nya välfärdssatsningar. Totalt fördelas 9,355 miljoner kronor till förskolor och grundskolor, Arbetsmarknads- och socialnämnden, äldreomsorgen, LSS-boende och till “Ett tryggare Granängsringen” 

Tidigare i år beslutade regering och riksdag att dela ut 7,5 miljarder kronor till Sveriges kommuner och regioner. Syftet med dessa pengar var då att förhindra att kommuner och regioner drog ner på välfärdsverksamhet inför en eventuell lågkonjunktur.

3,6 miljoner till förskolor, skolor och skolbibliotek

Dessa pengar ska bland annat satsas på att öka likvärdigheten inom lärmiljöer för de barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), genom bland annat inköp av skärmar, hörlurar, möbler, m.m. Till detta kommer biblioteken i förskolor och skolor få ett utökat utbud och bättre tillgänglighet.

Insatser för att öka äldres sociala kontaktytor och inventarieförstärkning på LSS-boenden

Resurserna kommer dels investeras i LSS- boenden genom en förstärkning av dess inventarier, dels till inköp av fler läsplattor till äldreboendena för att möjliggöra utökad social kontakt för de äldre med deras familj och vänner.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder och insatser inom socialpsykiatrin

Resurser tillförs för arbetsmarknadspolitiska satsningar, vilket ska hjälp de personer som är arbetslösa och som riskerar arbetslöshet. I tillskottet utlovas också lovjobb under höst- och jullov samt kompetenshöjande åtgärder för personalen och förbättringar av lokaler för brukare inom socialpsykiatrin.

Anita Mattson kommenterar beslutet:

-I detta välfärdstillskott genomför vi många bra och nödvändiga satsningar. Att vi stärker NPF-lärmiljöer kommer stärka möjligheten till god inlärning för många barn, vilket således kommer stärka utbildningsmiljön för alla barn våra skolor. Tillskottet till arbetsmarknadsinsatser och lovjobb gör att vi skapar bättre förutsättningar för ungdomar, arbetslösa och de som riskerar arbetslöshet att få in en fot på arbetsmarknaden. Med den ökande arbetslösheten är det viktigt att Tyresö kommun möter upp med insatser.

Utökad lovverksamhet och upprustade fritidsgårdar

Resursförstärkning ska investera i en upprustning av fritidsgårdarna och utökad lov-verksamhet under skolornas höstlov.

Uthyrningsbara tält och bord till de boende på Granängsringen

Till “Ett tryggare Granängsringen” tillförs medel för inköp av uthyrningsbara bord och tält. Dessa kommer att kunna hyras av invånare och företagare vid exempelvis loppisar, julmarknader och liknande.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, avslutar:

-Investeringen i våra fritidsgårdar är bra. Våra ungdomar behöver trygga platser att kunna umgås på. Med dessa investeringar hoppas vi på att fler kommer att vilja besöka dessa och ta del av dess verksamhet. Tillskottet till de boende på Granängsringen hoppas vi kommer möjliggöra för mer sociala evenemang, vilket kommer göra det trevligare för de boende och förhoppningsvis bidra positivt till de lokala näringsidkarna.

Foto: TN Tyresö nyheter | Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Dela