Tyresö kommun fortsätter att visa sitt engagemang för unga genom att erbjuda ett ökande antal sommarjobb. Statistiken visar att antalet erbjudna sommarjobb till unga tyresöbor har ökat stadigt de senaste åren. Med en ökning från 246 sommarjobb 2021 till 284 sommarjobb 2023 ger Tyresö kommun en tydlig signal om att man vill ge unga möjligheten att få värdefull arbetslivserfarenhet och skapa meningsfulla sommarupplevelser.

I Tyresö kommun anses det viktigt att ge unga människor möjligheten att delta i arbetslivet och skaffa sig värdefull erfarenhet. Sommarjobb är en möjlighet för unga att lära sig om ansvar, samarbete och värdet av att tjäna egna pengar. Genom att erbjuda fler sommarjobb tror Tyresö kommun att fler unga får bättre förutsättningar i arbetslivet.

 

Statistiken över antalet erbjudna sommarjobb är en indikation på att Tyresö kommun aktivt arbetar för att öka ungdomarnas möjligheter att få arbetslivserfarenhet och utveckla viktiga färdigheter. En ökning från 246 erbjudanden 2021 till 257 erbjudanden 2022 och slutligen 284 erbjudanden 2023 tyder på en stadig tillväxt i möjligheterna för unga att hitta meningsfulla sysselsättningar under sommaren.

 

Förutom att erbjuda fler sommarjobb har Tyresö kommun också breddat utbudet av arbetsområden. Från kommunal service och grönområden till fritidsverksamhet och kulturaktiviteter, kundtjänst och administration samt omsorg, finns det en variation av jobb att välja mellan. Detta gör att unga kan utforska olika yrken och områden som intresserar dem, samtidigt som de får en inblick i Tyresö kommuns olika verksamheter.

 

– Den ökade mängden sommarjobb är inte bara en fördel för ungdomar utan också för samhället som helhet. Genom att erbjuda fler möjligheter till sysselsättning minskar Tyresö kommun ungdomsarbetslösheten och främjar en känsla av engagemang och samhörighet bland unga tyresöbor. Dessutom får kommunen tillgång till ungas energi, idéer och entusiasm, vilket kan bidra till en positiv utveckling och förnyelse, säger Christoffer Holmström, (S) vice ordförande i arbetsmarknad och socialnämnden.

 

Tyresö kommun har tagit fasta på vikten av att erbjuda sommarjobb till unga och har en ökande trend i antalet sommarjobb de senaste åren. Genom att utöka arbetsmöjligheterna och ge unga tyresöbor fler alternativ för sommarjobb, tror kommunen att ungdomars ställning på arbetsmarknaden stärks.

Foto: TN |

Dela