Sommaren 2020 kommer det ske förändringar på bussterminalen på Gullmarsplan. Detta beror på att tunnelbanans blå linje ska byggas ut till Gullmarsplan, för att sedan knytas ihop med gröna linjen mot Hagsätra.

I januari 2014 tecknades ett avtal mellan staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun om att bygga ut den blå linjen. Detta kommer att innebära att den blå linjen fortsätter från Kungsträdgården, till Södermalm och sedan delas i en avgrening till Nacka och en som avgrenar sig mot Hagsätra. Arbetet är igång sedan 2018 och beräknas att stå färdigt efter 7-8 år.

Utbyggnaden av tunnelbanan till Gullmarsplan kommer från och med sommaren 2020 att ta en del av bussarnas yta i anspråk, en yta som redan nu är ansträngd. Därför pågår just nu ett samverkansarbete, i syfte att utreda kort- och långsiktiga lösningar för busstrafiken vid Gullmarsplan. Arbetet leds av Trafikförvaltningen vid Region Stockholm, och Tyresö kommun ingår tillsammans med flera andra berörda kommuner i styrgrupp, samverkansgrupp och arbetsgrupper.

Ännu är det inte klart om och hur bussarna till Tyresö kommer att påverkas av arbetet som börjar sommaren 2020. Ett förslag ska finnas färdigt sommaren 2019. Ambitionen är att busstrafiken ska påverkas så lite som möjligt.

– För Tyresöborna är Gullmarsplan den viktigaste knutpunkten för dem som ska ta sig in till stan och cirka 70 procent av resenärerna på Gullmarsplan är Tyresöbor. Detta säger något om hur viktig denna knutpunkt är för oss. Vi arbetar nu med ett aktivt påverkansarbete för att det ska bli så lite påverkan på tyresöbornas pendling som möjligt och att vi ska få fler direktbussar till city och till andra knutpunkter. Till detta arbetar vi tillsammans med andra södertörnskommuner som också kommer bli drabbade och som är intresserade av att hitta bra lösningar för smidiga kommunikationer till stan, säger Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande.

Foto: TN |

Dela