Nyöppnade förskolan Vattenhjulet, belägen i Fårdala, är helt byggd i trä och hela arkitekturen ska främja barnens lärande och utveckling.

Vattenhjulets rektor Ann-Sofie Måhlstedt är mycket inspirerad av förskolans tydliga fokus på barnets möjlighet att lära och utvecklas. Hon framhåller att förskolan är byggd utifrån att främja barnens individuella utveckling.

– Förskolan är byggd i trä invändigt, vilket sänker ljudnivån på ett fantastiskt sätt, berättar hon. Många väggar i byggnaden har stora glaspartier invändigt för att möjliggöra fria siktlinjer.

Hon betonar att kommunikationen mellan barn och mellan barn och pedagoger avsevärt stärks, och skapar trygghet, med glas istället för vanliga väggar.

Det kompetenta barnet – en ledstjärna

Ann-Sofie är noga med att framhålla att förskolan även erbjuder små vrår där barnen kan gå undan för att läsa eller leka mer avskilt. Alla fönster som vetter ut mot gården är placerade på barnens nivå liksom många andra funktioner inne på förskolan.

– Vi utgår från att barn är kompetenta. I en genomtänkt miljö där barnen ges möjlighet att nå och göra saker själva stärks barnens självkänsla och självförtroende avsevärt, menar hon.

Ann-Sofie kommer senast från en roll som rektor i privat sektor. Hon har lång erfarenhet av att vara med och starta upp nya förskolor.

– Att jag sökte mig till Tyresö beror på att jag har stark anknytning hit då vi har haft sommarhus här sedan jag var liten. När jag läste platsannonsen och förstod att stort fokus kommer vara på att främja små barngrupper, en noga genomtänkt arkitektur med en naturnära placeringen med en stark utgångspunkt i en pedagogisk och ekologiskt tänk kändes det som en fantastisk möjlighet för mig.

Än så länge pendlar hon från Lidingö där hon bor med man och två barn på 1,5 och 3 år.

– Sedan har jag och min familj köpt en tomt i Haninge där vi planerar att bygga hus vilket såklart stärker min anknytning till Tyresö, som är grannkommun med Haninge.

Vilka är dina hjärtefrågor undrar jag avslutningsvis?

– Jag vill kunna påverka barnens vardag i så hög utsträckning som möjligt med en medveten pedagogisk tanke som grund, säger Ann-Sofie entusiastiskt. Jag vill säkerställa att varje barn ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sin egen förmåga. Jag brinner för förskolefrågor i stort vilket gör att jag även driver en förskoleblogg för att nå ut med förskolans viktiga arbete och budskap.

Foto: TN Ann-Sofie Måhlstedt |

Vattenhjulets rektor Ann-Sofie Måhlstedt

Dela