I flera år har trenden varit positiv för Tyresö gymnasium. Stora underskott har vänts till en ekonomi i balans och för 2024 förväntar sig kommunen till och med ett överskott på gymnasiet. Nu är även den andra sökomgången avslutad för gymnasievalet i Stockholmsregionen.

Och även i år ökar intresset för att gå på Tyresö gymnasium bland de ungdomar som börjar på gymnasiet till hösten. De som har sökt i första hand ökar med ytterligare 15 % vilket är en ökning på 62 % sedan 2021. Antalet andrahandsansökningar ökar också för året och har sedan 2021 ökat med 40 %.

– Det är förstås jätteroligt att allt fler ser Tyresö gymnasium som alternativ, säger Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det är ett starkt kvitto på att gymnasiet fortsätter att utvecklas i positiv riktning och att vi har hög kvalitet med väldigt nöjda elever.

Eleverna på Tyresö gymnasium är enligt skolinspektionens skolenkät länets mest nöjda med en nöjdhet på 87.3 %. Det ger även en 7:e-plats i Sverige som helhet. Enligt Holmström (S) är det en stor anledning till att gymnasiet blir mer attraktivt.

– Det är klart att det spelar roll, säger han. Elevernas höga nöjdhet speglar den kvalitet som finns på Tyresö gymnasium. Det i sin tur gör att eleverna i större utsträckning ser gymnasiet som ett alternativ när man ska gå vidare från grundskolan.

Dela