Andelen elever som når målen i alla ämnen har sjunkit på fyra av kommunens fem skolor och på en skola saknar mer än en av tre elever gymnasiebehörighet och skillnaden mellan Tyresös skolor ökar.

På barn- och utbildningsnämnden senaste sammanträde i september presenterades resultatsammanställningen för läsåret 2016/17. Resultaten visade en nedgång i samtliga kategorier som mäts; andelen behöriga till gymnasiet, meritvärde samt elever med godkänt i alla ämnen.

En av fyra avgångselever i årskurs 9 (26%) får inte godkänt i alla ämnen och cirka en av fem avgångselever (17%)  lämnar Tyresös grundskolor utan behörighet till gymnasieskolan. Båda är de sämsta resultaten på hela mätperioden, sedan 2012 och en försämring från föregående år. En försämring som oroar barn- och utbildningsnämndens gruppledare Jannice Rockstroh (S)

-Det är inte acceptabelt att nära 70 unga i Tyresö idag inte ges möjlighet till att söka till gymnasieskolan. Det är tydligt att Tyresömoderaternas nedskärningsbudgetar i Tyresös grundskolor fått stora konsekvenser för våra unga.

På fyra av Tyresös fem högstadieskolor försämrades det genomsnittliga meritvärdet, även för målgruppen som gått i svensk skola i mer än fyra år. Undantaget är Tyresö skola där meritvärdet höjts.

Stora skillnader mellan skolor

Skillnaderna mellan skolorna i Tyresö är stora. Ann Christine Svensson (M) har låtit gälla på kommunfullmäktige att det är nyanlända som gör att Tyresös resultat sjunker. Det är dock inte en förklaringsmodell som håller eftersom andelen nyanlända är väldigt låg i Tyresö (endast 12 elever) och är lägre än 2016.

-Att utmaningarna runt om på våra skolor ser olika ut är ingen nyhet, menar Jannice Rockstroh (S). Vi vet att elevers socioekonomiska bakgrund spelar stor roll för kunskapsresultaten. I läget när vi ser hur skillnaden mellan skolor ökar och var femte lärare Tyresö under 2016 slutade, beslutar den moderatledda majoriteten om kraftiga nedskärningar nästa år i våra skolor. Det är vansinne, fortsätter hon, och försämrar ytterligare likvärdigheten för Tyresös barn och i total motsats till vilka satsningar jag vill se.

Foto: TN |

Jannice Rockstroh (S) vill arbeta för en mer jämlik kunskapsskola och oroas över några placeringar i Lärarförbundets kommunranking såsom lärares sjukskrivningstal och lärartäthet i skolan.
Dela