Tyresö kommun går vidare med planer med att satsa vidare inom Alby naturreservat. Satsningen i sig innebär fler grillplatser för alla att kunna ta del av och ett uteklassrum för Naturskolans verksamhet.

Alby naturreservat är ett centrum för friluftslivet i Tyresö kommun. Där finns bad, grillplatser, vandringsleder, motionsslingor och stora gräsytor för olika aktiviteter. Det är ett område som återkommande har flertalet besökare som tar del av den natur, men också kulturhistoriska miljö som exempelvis Uddby gård och Ahlstorps båtmanstorp. Nu ska kommunen alltså satsa ytterligare på området.

–          Det är ett område som många Tyresöbor väljer att besöka frekvent, då är det ett ypperligt tillfälle att fortsätta skapa miljöer för fler att kunna ta del av. Grillplatserna som ska tillkomma görs utifrån att det finns ett sådant behov, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

Satsningen innebär att området kommer få fler grillplatser, men också ett uteklassrum för elever vid Naturskolan att kunna ta del av. Satsningen gentemot skolan är ett sätt att skapa förutsättningar för en bättre lärmiljö utomhus.

–          Att naturskolan nu också får en bättre lärmiljö för elever att ta del av är utmärkt. Där får man möjlighet att kunna vara i naturen och faktiskt lära sig av den. Det skapar möjligheter för en annan sorts undervisning som jag tror många kommer uppskatta, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

Foto: TN Tyresö Nyheter | Alby friluftsgård

Dela