Tre krav hörs från pensionärerna i Tyresö – att en äldrenämnd bildas, att man ordnar träffpunkter för äldre och att det byggs fler äldreboenden.

Tyresö Nyheter har tidigare rapportera om den manifestation som samlade flera hundra pensionärer vid Wättinge i Tyresö. Bakom initiativet stod aktivitetsgruppen för ett bättre liv för äldre i Tyresö, bestående av pensionärsorganisationerna PRO och SPF samt finska föreningen. Till manifestationen bjöds socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) in. Svaren på de frågor som pensionärerna ställde, ökade snarare missnöjet än dämpade.

Den 5 april kommer en paneldebatt om äldrefrågor arrangeras i Kvarnhjulet och ytterligare en manifestation kommer att ordnas, Stora Pensionärsdagen, där man tror på en stor uppslutning. Där planeras det att överlämna en skrivelse till socialnämndens ordförande med de krav som äldreorganisationerna har formulerat.

– Vi har tre krav; att en äldrenämnd bildas, att man ordnar träffpunkter för äldre av den modell man har i Haninge samt att det byggs fler äldreboenden i Tyresö, säger Birgitta Günenc Eklund, som är en av initiativtagarna.

Samling sker vid Forelltroget klockan 11, varifrån man kommer att tåg in i Tyresö centrum. Bland andra kommer Barbro Westerholm att hålla ett anförande och Erik Linder kommer att uppträda.

Foto: TN |

Dela