I Fårdala bygger Tyresö kommun en ny typ av förskola, baserad på vad forskningen säger om framtidens barnomsorg. Ett pedagogiskt koncept där barnen ges förutsättningar att vara medskapare av sitt eget lärande och delaktiga i iscensättandet av den pedagogiska miljön.

Förskolan Vattenhjulet rymmer 144 till 180 barn. Verksamheten är uppdelad tre team, där varje team består av fyra grupper och följer Skolverkets rekommendationer om mindre barngrupper, max 12-15 barn/grupp.

– Den nya förskolan står i framkant när det gäller nytänkandet av förskolors utformande och utmanar det traditionella avdelningstänket. Genom teamen möjliggör vi för pedagogerna och barnen att arbeta i mindre grupper under större delen av dagen. Att tänka nytt i förskolan går helt i linje med hur forskningen förutspår framtidens behov av barnomsorg i relation till tillgången på arbetskraft, säger Malin Ljungberg som verksamhetsutvecklare i Tyresö kommun och projektledare för Vattenhjulet.

Förskolans miljöer är planerade i zoner där varje rum ska innehålla en valbarhet mellan lek, skapande, utforskande aktivitet och lugn aktivitet. Barnen ges förutsättningar att vara medskapare av sitt eget lärande och vara delaktiga i iscensättandet av den pedagogiska miljön. Varje rum ska bjuda in till utforskande där alla barn kan delta på lika villkor utifrån sina förutsättningar. Kommunen har också tagit fram ett pedagogiskt funktionsprogram som ska underlätta förståelsen för förskolans idéer. I framtiden är det tänkt att kunna användas på fler förskolor i kommunen:

– Funktionsprogrammet kommunicerar värden, funktioner och målsättning med den verksamhet som bedrivs på förskolan. Funktionsprogrammet ska säkerställa att barnfokus tillsammans med en god arbetsmiljö för barn och pedagoger prioriteras i uppförandet av nya förskolor av samma koncept. Ett stöd i att tänka nytt i utformandet av framtidens förskolor.

Den nya förskolan beräknas öppna den 1 september. Just nu pågår rekrytering av rektor till förskolan.

Foto: TN Tyresö Nyheter | Förskolan Vattenhjulet i Fårdala under uppförande.

Dela