Det är inte utan anledning tyresöborna har klagat på handläggningstiderna för bygglov. Bygglovsenheten har varit överhopad med ansökningar samtidigt som bristen på bygglovshandläggare i hela riket har drabbat Tyresö hårt. Med nya medarbetare har man lyckats vända trenden och kortat handläggningstiden.

-Nu kan vi se ljuset i tunneln säger Mari Schaub-Iggström (s), byggnadsnämndens ordförande. Äntligen har vi lyckats rekrytera både handläggare och inspektörer och nu öppnar den populära rådgivningsverksamheten igen.

För att korta handläggningstiden har bygglovsenheten angripit problemen på flera fronter. Ett stort projekt; ”Utvecklad bygglovsprocess med digitalt stöd” börjar nu ta form. En del i detta är att lansera nytt verksamhetssystem för en digital, tydlig och kvalitetssäkrad bygglovsprocess. Systemet skall inte bara ge ett ökat stöd till sökande och servicecenter inför ansökan och en bra digital arbetsprocess utan också bidra till att kompletta underlag kommer in direkt så att tid inte behöver slösas på förelägganden och kompletteringar.

-Genom systematiska och tidiga kvalitetskontroller kan vi fokusera på nöjda kunder och förtroendeskapande myndighetsutövning. Tydliga roller och ansvar i bygglovsverksamheten är också viktigt, påpekar Mari.

Nu tar vi krafttag på alla håll och kanter. Flera vägledande bygglovsbeslut har tagits och fler är också på gång. Lagar och detaljplaner är inte lättolkade, tillägger Mari. Därför är det bra om man tar hjälp av kunniga inför bygget av drömhuset.

Hon hoppas att nya arbetssätt skall leda till att ansökningstiderna skall kortas rejält och att rådgivningen skall underlätta ansökan.

Foto: TN Tyresö Nyheter | Mari Schaub-Iggström (s), byggnadsnämndens ordförande

Dela