Tyresö kommun har beviljat Qwello Sverige AB möjligheten att etablera en laddstation med 5-8 publika laddplatser för elbilar på Strandtorget. Etableringen är en del av Tyresö kommuns arbete med att öka antalet elfordonsladdare i kommunen och att täcka ett större geografiskt område med laddinfrastruktur.

Tyresö kommuns klimatplan identifierar att transporter står för ca 76 procent av utsläppen av växthusgaser från Tyresö. Den viktigaste åtgärden för att minska utsläppen från transporter och samtidigt främja hälsa, framkomlighet och trivsamma stadsmiljöer är överflyttning av persontransporter till hållbara färdmedel såsom cykel och kollektivtrafik. För de transporter som fortfarande kommer att ske med bilar och lastbilar är elektrifiering avgörande för omställning till fossilfria, klimatsmarta transporter. År 2030 beräknas mer än hälften av alla personbilar vara elektrifierade.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande:
-Jag tycker det är jättebra att vi underlättar för bilägare att ladda kunna sina bilar runt om i kommunen. Vi har en ambition att fortsätta bygga ut laddinfrastrukturen och därmed underlätta omställningen för Tyresöborna.  

Foto: TN |

Dela