Säkerhetsläget i Tyresö har den senaste tiden varit turbulent i Tyresö. Med flertalet bilbränder på flera olika platser och dessutom en anlagd brand i Tyresö skola samt ett försök till anlagd brand i nyboda fritidsgård.

Enligt trygghetsundersökningar har otryggheten i kommunen växt de senaste åren. Det är framförallt fyra platser i kommunen som medborgarna pekar ut som otrygga, Granängsringen, Tyresö Centrum, Alléplan och Strandtorget.

 Redan i valet lovade Socialdemokraterna i Tyresö att arbeta för att en polisstation återigen skulle öppna i kommunen. Men nu höjer man tonläget och stället fyra skarpa krav på Polismyndigheten genom ett öppet brev till chefen för polisområde Stockholm Syd, Carolina Björnsdotter Paasikivi, som Tyresö ingår i.

En polisstation, högre polisiär närvaro, mer stöd till kommunpolisorganisationen och högre prioriterad trygghet i Tyresö. Det kräver nu två av Socialdemokratraterna i Tyresös främsta företrädare, Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot.

 De båda har skrivit ett öppet brev till chefen för polisområde Stockholm syd, Carolina Björnsdotter Paasikivi, som Tyresö ingår i. i Brevet höjer de tonläget mot polisen och kräver nu att man börjar ta tag i den ökande otryggheten i kommunen.

 Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande menar att mer samverkan och högre närvaro är viktiga byggstenar när det gäller trygghetsarbete och att kommunen behöver stöd och hjälp i det av polisen.

 – Vi behöver mer stöd från polisen, säger Anita Mattsson (S). Vi behöver stöd både i det långsiktiga, förebyggande arbetet men också i det kortsiktiga trygghetsskapande arbetet, där upplever vi idag en brist.

 – Samtidigt har vi en jättebra dialog och samverkan med kommunpolisen Ola Åkesson, fortsätter hon. Men det räcker uppenbarligen inte, särskilt inte när vi får den typ av brottslighet som drabbat kommunen de senaste veckorna med framförallt anlagda bränder.

 Mathias Tegnér som är riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Tyresö är skarpare i kritiken och menar att tryggheten är ett polisiärt ansvar som de inte kan leva upp till med dagens förutsättningar

 – Nu måste polisen prioritera upp Tyresö inom polisområdet, säger Mathias Tegnér (S), Vi ser över tid en ökad otrygghet i Tyresö, det får helt enkelt inte fortsätta. Polisen måste ta sitt ansvar samtidigt som kommunen måste ta sitt ansvar med fler väktare, mer kameraövervakning och andra konkreta, handfasta lösningar. Tryggheten i samhället är ytterst polisens ansvar, det märks inte i Tyresö och behöver förändras.

 – Det är helt uppenbart att man misslyckats att bibehålla en hög nivå av trygghet i kommunen sedan man stängde polisstationen, fortsätter han. Då måste man börja tänka om och tänka rätt, det kan inte vara meningen att Tyresö ska vara så lågt prioriterade av polisen.

Foto: TN | Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot och Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö ställer i ett öppet brev skarpa krav på Polismyndigheten.

Dela