Detta framkom under ett seminarium i Stockholm, där Gustav Hemming, (c)  miljö- och regionplaneringslandstingsråd och Erika Ullberg (s), oppositionslandstingsråd deltog. Projektet är en nord-sydlig linje, som är tänkt att binda samma Tyresö och Täby med snabba superbussar via förbifart Stockholm och den nya Södertörnsleden. SL och landstingets trafikförvaltning har avfärdat projektet med att det är för dyrt.

Men både Erika Ullberg och Gustav Hemming menar emellertid att de första beräkningarna visar på hög lönsamhet.

–   Med Stockholmsbågen kan vi korta restiderna avsevärt mellan norra och södra länshalvan och skapar nya möjligheter för bostäder och arbetspendling. Stockholmsregionens är en tillväxtmotor för hela landet och Stockholmsbågen är en kostnadseffektiv och viktig satsning för fortsatta tillväxt. Jag brinner för modern busstrafik. Det är otroligt viktigt att vi agerar redan nu. En tvärförbindelse på Södertörn måste byggas snarast, sa Erika Ullberg.

Foto: TN |

Dela