Stockholm stad har i en remiss ombett Tyresö kommun att yttra sig om planerna på en etablering av en stenkross i Skrubba. Kommunens tjänstemän är kritiska och lyfter bland annat risker för miljö, närheten till bostadsområden i Tyresö och störningar i området. Nu rasar också Socialdemokraterna och Liberalerna mot förslaget. I ett gemensamt utspel föreslår kommunstyrelsens ordförande Anita Mattson (S) tillsammans med kommunstyrelsens vice ordförande Mats Lindblom (L) att Tyresö kommun istället bör undersöka möjligheterna att köpa marken i Skrubba för att stoppa planerna.

Krossverksamhet innebär att stenmassor från byggprojekt tas emot för att bearbetas och sorteras. Bakom anmälan om ny krossverksamhet i Skrubba står Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) som inkommit med en ansökan till Miljöförvaltningen i Stockholms stad om
krossverksamhet på fastigheten Skrubba 1:1. Miljöförvaltningen har nu bett Tyresö kommun inkomma med synpunkter.

Anita Mattsson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Tyresö. Hon är mycket kritisk till Stockholm stads planer och vill se en annan utveckling för Skrubba:

– Först och främst är vi kritiska mot de risker för buller som kan uppstå för de närboende vid etableringen av en gigantisk stenkross i Skrubba. Enligt förslaget kommer krossen att maximalt kunna hantera 1 000 000 ton sten per år. Detta innebär cirka 190 in- och uttransporter per dygn under åtta års tid med aktivitet under tolv timmar per dag. I området omkring skrubba finns stora bostadsområden där den närmaste fastigheten beräknas vara 260 meter från krossen. En sådan gigantiskt stenkross medför oacceptabla risker för buller för Tyresöborna.

Mats Lindblom (L) är vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i kommunens stadsbyggnadsutskott. Han har en annan vision för Skrubba än Stockholms stad:

– När man kommer till Tyresö ska man mötas av trevlig bebyggelse och välkomnande miljöer, inte stora stenhögar som är högre än trädtopparna. Stockholm stad borde låta Tyresö kommun köpa den här marken i Skrubba i stället. Då kan vi utveckla området till det företagsområde som vår del av regionen såväl behöver

Foto: TN pressbild | Mats Lindblom (L) och Anita Mattsson (S)

Dela