Framöver kan Stimmets skola utökas med ytor för spontanidrott för barn med funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen beslutade i tisdags att utreda hur spontanidrott för elever med funktionsnedsättning kan uppmuntras. Utredningen blir en del av förstudien om hur Stimmets skola ska utvecklas i framtiden.

– Återkommande rapporter visar att personer med funktionsnedsättning mår sämre än personer utan funktionsnedsättning. Barn och unga med funktionsnedsättning uppger att de inte har lika stora möjligheter att delta på olika typer av fritidsverksamheter som barn och unga utan funktionsnedsättning. Att öka möjligheten för en aktiv fritid är särskilt viktigt för barn och unga, då fritiden är en arena för att frigöra sig och skapa sig en egen identitet. Barns rätt till fritid, kultur och lek slås fast i barnkonventionen och är en viktig aspekt i barns rätt till utveckling, säger Susann Ronström (S), ordförande i kommunens funktionshinderråd.

Under 2022 finns en särskild satsning från politiskt håll att se över hur fler tyresöbor kan ta del av Tyresös kultur- och föreningsliv. Ronström (S) förklarar vidare att detta blir en del av genomförandet av det uppdraget.

Foto: TN |

Dela