Regeringens budget för 2024 har många brister. Välfärdens underfinansiering, kapitulationen i klimatarbetet och bristen på en expansiv ekonomisk politik som investerar i framtiden. Men det finns ett annat område där budgeten kommer slå hårt mot den demokratiska infrastrukturen, nämligen slakten av den svenska folkbildningsrörelsens verksamhet.

Folkbildningsrådets kritik är hård. Studieförbunden har en unik roll i vårt samhälle, i alla Sveriges 290 kommuner tar cirkelledare emot deltagare som ska bidra till att bilda varandra. På många orter är förbunden den enda möjligheten att delta i studiecirklar och ett rikt kulturliv. Studieförbunden når de som står långt ifrån arbetsmarknaden med utbildning och en väg till jobb. Förbunden bedriver inte bara undervisning och verksamhet tillsammans med landets funktionshinderorganisationer. Via rörelsen har tusentals nya svenskar lärt sig svenska och getts en väg till arbete och försörjning. När det fullskaliga kriget kom till Ukraina stod rörelsen redo med ovärderliga insatser för de som flydde hit. Det är bra att regeringen satsar på yrkesutbildningar. Men det kan inte göras på bekostnad av en aktiv arbetsmarknadspolitik, individuella stödinsatser och den folkbildning som byggt Sverige starkt.

Många människor har svårt att bli antagna till, och delta i studier på högskolor och i kommunal vuxenutbildning. Vi kan inte lämna dem i sticket. Sverige har också enorma utmaningar med den sociala snedrekryteringen till högre utbildning och CSN rapporterar att det nya omställningsstudiestödet främst går till personer som redan studerade innan. För att överbrygga snedrekryteringen behövs folkbildningsrörelsen. Politiker som vill öppna utbildningsmöjligheter för fler borde inte krossa studieförbunden. Stoppa slakten av folkbildningen!

LO-facken i Tyresö och Haninge

Foto: TN |

Dela