Tyresöborna känner sig generellt trygga. Men samtidigt som tryggheten ökat de senaste åren upplevs också en ökning av närvaron av kriminella gäng och öppen droghandel. Det uppger Tyresö kommun i en nyhet på kommunens hemsida.

1650 slumpmässigt utvalda Tyresöbor från 16 och uppåt har fått svara på frågor om trygghet och brott. Trygghetsundersökningar görs i de flesta av landets kommuner och i region Stockholm görs trygghetsmätningen i ett samarbete mellan polisen och kommunerna.

Årets mätning som genomfördes i våras visar att Tyresöborna överlag upplever en ökad trygghet. Det finns ingen ökning av brottsutsattheten eller oron för brott, och oron för grovt våld har minskat. Men även om utvecklingen över tid går åt rätt håll tenderar årets resultat att vara något lägre än när den senaste mätningen som genomfördes 2021.

– Ökad trygghet har högsta prioritet i Tyresö och även om det är glädjande att se att vissa resultat går åt rätt håll, finns det delar från mätningen som är oroande. Vi kommer att fortsätta vårt ihärdiga arbete med stort fokus på det brotts- och drogförebyggande området, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Foto: TN TN | Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Dela