Tidigare i veckan kunde Tyresö Nyheter berätta att det vänt i frågan om Björkbacken. Igen. Nu har ett första beslut tagits för att bygga ett nytt Björkbacken. Frågan om äldreboendet har väckt mycket känslor och åsikter genom åren och är en stark kandidat till att vara Tyresöpolitikens med engagerande fråga, i alla fall i modern tid. I flera valrörelser har frågan stått som frontfigur på flera valaffischer och i flera partiprogram. Efter flera röriga år där frågan gått fram och tillbaka är det kanske svårt att hänga med och riktigt förstå vad som hänt i frågan. Därför förklarar Tyresö Nyheter vad som hänt och turerna kring Björkbackens äldreboende.

Kort innehållsförteckning:
2017- Alliansen (som då styr kommunen) röstar igenom ett förslag i Socialnämnden om att lägga ner Björkbackens äldreboende

2018- Valet där Socialdemokraterna driver frågan om att rädda Björkbacken. Ett historiskt maktskifte sker och S tar över styret

2019- S-styret river upp beslutet och vill istället renovera Björkbacken

2021- Frågan hamnar i kommunfullmäktige där ett investeringsprogram, innehållande renoveringen, röstas igenom.

2022- Frågan hamnar hos TYBOs styrelse som nu anser att kostnaden blivit för stor. Förslaget röstas nu ner. Bara S och V vill fortsätta med projektet

2023- Björkbacken stänger. S-styret beslutar att bygga ett nytt kommunalt äldreboende i Tyresö Strand

2024 (idag)- Maktskifte i kommunen. S och M tar över efter interna skiljaktigheter över budgetarbetet i tidigare styret. I det nya politiska programmet skriver S och M att ett nytt Björkbacken ska byggas och ett första beslut tas.

2017Beslut om nedläggning

Turerna om Björkbacken börjar 2017. På, den nu nedlagda, socialnämndens sammanträde den 27e september står ”Avveckling av Björkbackens vård- och omsorgsboende” högst upp på dagordningen. Här har politikerna fått veta att det krävs en stor upprustning om inte boendet ska stängas. Rummen möter inte kraven för vad arbetsmiljöverket anser som nödvändigt. Dörrar är för små, i vissa fall saknas tillräckligt många badrum och det krävs

en generell upprustning av hela boendet. Kostnaden för att åtgärda arbetsmiljöverkets punkter beräknas till 35 miljoner kronor. Alliansen, som då styr kommunen, anser att den k

ostnaden är för stor. Mötet ajourneras i 10 minuter och när ledamöterna samlas igen lägger Socialdemokraterna och Miljöpartiet fram ett gemensamt yrkande om återremiss på de punkter som gäller nedläggning av boendet. Förslaget går till beslut och den styrande alliansen vinner, utfallet 6 för och 5 mot.

Ett beslut om att lägger nej Björkbacken är nu taget.  

2018Valet, ett historiskt maktskifte

I valrörelsen 2018 blir Björkbackens överlevnad en av dem stora frågorna. Trots att ett beslut redan är taget gör Socialdemokraterna frågan till en av sina paradfrågor i valet.

På valaffischen vill man vinna på beslutet som Alliansstyret tagit om att lägga ner Björkbacken samtidigt som man kontrasterar sig med att vara alternativet till en tryggare äldreomsorg.

Men det är inte bara Socialdemokraterna som är emot nedläggningen, även Miljöpartiet, vänsterpartiet och föreningarna: PRO, SPF Seniorerna och Finska föreningen kräver att beslutet rivs upp.

Och efter 20 år händer det smått osannolika. Det blir ett historiskt maktskifte i kommunen då Socialdemokraterna kommit överens med Miljöpartiet, Liberalerna och fått stöd av Vänsterpartiet.

(Valaffisch från Socialdemokraterna 2018)

2019Från ord till handling, beslutet om att lägga ner Björkbacken rivs upp

Det nya Socialdemokratiska styret river, enligt vad man lovat, upp beslutet om nedläggningen av Björkbacken och röstar igenom ett förslag med målet att renovera och skapa ett toppmodernt äldrecentrum i Björkbackens lokaler. Förslaget möter stor kritik från högerpartierna i opposition, som fortfarande anser att det är för dyrt och att man i nedläggningsprocessen kommit för långt med bakgrund i det beslut högerpartierna fattade 2017.

2021Kommunfullmäktige klubbar beslut om upprustning av Björkbacken

Efter en del fram och tillbaka hamnar beslutet i kommunfullmäktige, Tyresös högsta beslutande politiska organ.

På maj månads kommunfullmäktige beslutar man om det kommunala bostadsbolaget (Tyresö Bostäders) investeringsprogram. Bland andra punkter står även en ombyggnation av Björkbacken till ett modernt vård- och omsorgsboende. Styret och SD yrkar bifall och förslaget går igenom, men SD skriver ett särskilt yttrande om att man är orolig för kostnaden av ombyggnationen. Nu visar förslaget att det blir färre vårdplatser än vad man tidigare räknat med men att det blir ett väldigt modern boende med bland annat, ljuddämpande golv och japanska toaletter. Bild: Susann Ronström (S) står utanför Björkbacken

2022Tyresö Bostäder ändrar sig och röstar nej

Drygt ett år efter frågan varit i kommunfullmäktige hamnar den hos fastighetsägarna, kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäders styrelse. Kostnaderna för upprustningen beräknas kosta 160 miljoner kronor mer än vad man sagt tidigare. I styrelsen för Tyresö bostäder sitter representanter för dem politiska partierna. Helt plötsligt vänder sig Socialdemokraternas samarbetspartners emot dem. När frågan om Björkbacken kommer upp röstar alla partier, alltså även MP och L som ingår i styret, nej till en upprustning. Det är bara Socialdemokraternas 3 ledamöter och Vänsterpartiet (som saknar rösträtt i styrelsen) som är emot. Detta resulterar i att alla de 3 socialdemokratiska ledamöterna hoppar av styrelsen i protest.

Skärmbild: Mitt i Tyresö

2023Juni. Björkbackens äldreboende stänger till sist

Björkbackens äldreboende stänger. Samtidigt presenterar S-styret att ett nytt kommunalt boende ska byggas i Tyresö Strand, eftersom Tyresö nu står utan kommunal äldreomsorg.

2024Idag. Nytt maktskifte och Björkbacken lever igen

I april 2024 faller S-ledda styret till följd av att Socialdemokraterna och Moderaterna kommer överens

om att ta över kommunstyret. Anledningen är att Liberalerna sagt att de inte vill ha med Vänsterpartiet i budgetsamtalen vilket gjort det omöjligt för det tidigare styret att få igenom sin budget. I det nya S+M styret står det att ”Tyresö kommun ska bygga och driva ett äldreboende vid Björkbacken”. Nu har även ett första steg tagits då man beslutat om det i samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden. Om det kan ni läsa mer här. Socialdemokraterna hoppas nu i en tredje konstellation få igenom sin önskan om ett äldreboende vid Björkbacken och Moderaterna som varit stora motståndare verkar ha fått ge vika i frågan för att få vara med och styra. Sett till alla vändningar kanske Socialdemokraterna ska avvakta lite med att fira den här segern. Frågan är om upprustningen blir av eller om detta bara är ännu en återvändsgränd. Det får framtiden utlåta.  Bild: Socialdemokraterna Tyresö/Moderaterna Tyresö

Dela