Tyresö Bostäder bygger sitt största område på nästan 30 år.

Under sommaren har byggprojektet Hasselbacken verkligen kommit igång. I korsningen Bollmoravägen–Granängsvägen kommer 199 hyresrätter byggas av NCC på uppdrag av Tyresö Bostäder. Byggnationen påbörjades på den östra sidan av Granängsvägen, där man nu kan se de första våningsplanen av de nya husen.

På frågan, vad som kommer bli bäst med de nya området svarar Tyresö Bostäders vd Maria Öberg:

– Bäst är förstås att vi kan erbjuda ett stort antal nya lägenheter till de som står i vår kö samt den nya stadsbilden som kommer att ge en fin entré till Tyresö centrum. Totalt kommer bygget omfatta sex huskroppar med två trappuppgångar i vardera. Området kommer också innehålla en gemensamhetslokal och ett parkeringshus.

– Dessutom blir det en restaurang med en liten uteservering intill det lilla torget vid korsningen Bollmoravägen och Gran- ängsvägen, berättar Maria Öberg vidare.

Just nu är dock området en stor byggarbetsplats. Detta har märkts för bland annat bussresenärer, då hållplatsen Bollmoraberg har varit och kommer vara avstängd under perioder. Första inflyttning kommer ske under hösten 2018. Därefter kommer det färdigställas ungefär ett trapphus i månaden under ett års tid. Hyrorna är ännu inte förhandlade med Hyresgästföreningen.

– Men Tyresö Bostäders ambition är att de ska hållas på en rimlig nivå så att våra lägenheter upplevs som prisvärda, förklarar Maria Öberg för Tyresö Nyheter. Dessutom kommer Tyresö Bostäder påbörja ytterligare ett projekt under september månad med 140 smålägenheter. Det är byggnationen av kvarteret Temyntan intill Bergfotensvängen. Planeringen har gått mycket fortare än exempelvis Hasselbacken.

– Den här processen har gått väldigt bra och innebär att första inflyttning kommer att ske något tidigare än Hasselbackens berättar Maria Öberg. Det är tack vare en snabb och smidig planprocess samt att vi kan bygga med redan upphandlade typhus, där största delen av projekteringen redan är klart, avslutar Maria Öberg.

Byggnationen av nya hyreslä- genheter är efterlängtade. Idag står över 30 000 personer i Tyresö Bostäders kö och varje ledig ledighet har i snitt över 1 000 sökande

Foto: TN | Nytt torg vid Bollmoravägen och Granängsvägen.

Dela