Behöver du hjälp med hur du utnyttjar e-tjänster, sociala medier, din ipad eller din mobil, så kan du få hjälp av kommunens IT-personal hela denna vecka. Det är ”Get online week”, ett EU-projekt som Tyresö deltar i som syftar till att ge alla möjlighet och kunskap att delta i det digitala Sverige. Projektet uppmärksammar ett nytt utanförskap som innebär, att några medborgare genom den nya teknikens intåg utestängs från delaktighet i samhällsutvecklingen. Nu kan alla få information om hur man på bästa sätt drar nytta av tekniken i vardagen.

Projektet pågår från den 14 mars till och med den 18 mars, men också när veckan är över kan du få fortsatt vägeldning genom kommunens Servicecenter. Tider denna vecka:
Måndag 14 mars – fredag 18 mars kl 10-16, utanför entrén till biblioteket i Tyresö centrum.

Foto: TN |

Dela