Den andra februari väntas kommunstyrelsen ta beslut om 80 nya lägenheter i Granängsringen. Lägenheterna är planerade att vara hyresrätter och det är Tyresö bostäder som kommer att bygga dem.

Den nya detaljplanen är en del av en större utveckling av Granängsringen. Förutom nya bostäder kommer också torgytan att utvecklas och ny infrastruktur tillkomma. Kommunen hoppas att “den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Granängstorget som ett lokalt centrum för möten och vistelse”

– Vi vet att det finns ett behov av fler bostäder och det känns därför viktigt att vi kan gå fram med den här planen nu. Efterfrågan på hyresrätter är stor och vi hoppas också att den här planen kan bidra med en positiv utveckling av Granängstorget, säger Anita Mattsson (s), kommunstyrelsens ordförande.

Bostäderna kommer att byggas ovanpå det befintliga parkeringshuset längs Granängsvägen. Bostäderna väntas kunna börja byggas nu i höst för att stå klara för inflytt årsskiftet 2023/2024.

Foto: TN Tengbom arkitekter | Nya hyresrätter på Granängsringen

Dela