Tyresö kommun fortsätter att underlätta för ukrainare som vill in på den svenska arbetsmarknaden. Igår stod det klart att flyktingar som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kommer erbjudas att läsa Svenska som andraspråk (SVA) I praktiken innebär det att de som idag läser vid SFI kan fortsatta sina svenskstudier även efter att de gjort klart SFI.

– Det är fantastiskt att vi får till det här, säger Christoffer Holmström (S), ordförande i nämnden. Det är bra för kommunen att vi kan stötta ukrainska flyktingar in i samhället, så att de kan lära sig språket och kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

SVA är påbyggnad på SFI som ungefär motsvarar högstadium och gymnasium, det är den naturliga vägen att gå för att integreras och kunna få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Ungefär 50 ukrainare beräknas kunna ta del av utbildningen.

Tyresö var en av de första kommunerna i länet att erbjuda SFI till Ukrainare och undervisningen kom också igång väldigt fort på den kommunala vuxenutbildningen, C3L.

Enligt massflyktsdirektivet har inte vuxna Ukrainare rätt till SFI och SVA, men regeringen har gjort det möjligt för kommuner att ändå kunna erbjuda utbildningen.

Foto: TN Tyresö Nyheter | Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden .

Dela