Corona-pandemin innebär att många företag har minskade inkomster och befinner sig i ett ansträngt läge. Med anledning av detta inför Tyresö kommun en möjlighet för vissa branscher att ansöka om hyresrabatt för perioden 1 april till och med 30 juni.

Hyresrabatten innefattar de företag som är hyresgäster hos kommunen och bedriver verksamhet inom de branscher som regeringen har beslutat stödåtgärder för. De hyresgäster som bedöms bli aktuella kan ges hyresrabatter med 50 procent för den aktuella perioden.  

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, uttalar sig om beslutet:
-Vi vet att många företag har minskade inkomster just nu. Denna hyresrabatt, tillsammans med våra tidigare åtgärder, kommer att underlätta för våra företagare. Vi kommer fortsätta att följa hur situationen utvecklar sig och föra en aktiv dialog med näringslivet i kommunen för att förstå hur vi på bästa sätt kan stödja dem från kommunens sida, och vid behov fatta nya beslut. Det är viktigt för oss alla att det lokala näringslivet finns kvar även efter Corona-pandemin. De bidrar med service, trygghet och arbetstillfällen.

I mars lanserade kommunen med en bred politisk överenskommelse en rad åtgärder för att stödja det lokala näringslivet. Dessa åtgärder innefattar bland annat:

  • Inga avgifter för uteserveringar och torghandel
  • Förlängt anstånd med fakturor
  • Snabbare betalning till leverantör från kommunen.
  • Förlängd tidsfrist för tillstånd och kontroll
  • Uppskjutna tillsynsbesök
  • Konferenser och möten som kommunen har bokat för att ha i företags lokaler i kommunen avbokas inte utan skjuts framåt.
  • Företag i utsatta branscher som hyr lokaler av kommunens bostadsbolag, Tyresö Bostäder, får 50 procent rabatt på hyran i tre månader.
  • NyföretagarCentrum, ett samarbete mellan Tyresö, Nacka och Värmdö, har startat en kostnadsfri jourhjälp till småföretagare. 

Mer information om åtgärderna hittar du på Tyresö kommuns hemsida.

 

Foto: TN | Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Dela