Tyresö kommun är representerat på flertalet möten och seminarier under Almedalsveckan i år. Under ett seminarie om vilka åtgärder som krävs för att lösa bostadsbristen var kommunen, tillsammans med flertalet andra aktörer, inbjudna för att prata om deras perspektiv på vad man kan göra för att minska bostadsbristen. Tyresö kommun var inbjuda för att prata om goda exempel på hur de jobbar med snabba processer av bostadsbyggande med hög kvalité.

Bostadsbristen i Sveriges storstadsregioner är utbredd. Enligt SBAB:s bostadsanalytiker räknar man med att vi idag saknar 160 000 bostäder och att de lägenheter som byggs är dyra och därmed svåra för grupper som nyanlända och unga att efterfråga. Andra aktörer på seminariet talade om att man efterfrågade breda politiska lösningar och nya boendeformer.    

Jenny Linné, avdelningschef för produktionsledning och exploatering i Tyresö kommun, berättade att det grundläggande för hur kommunen jobbar är att ta ett stort ansvar för samhällsplaneringen och satsar på snabba planeringsprocesser. Kommunen har gått från ett läge där få aktörer ville etablera sig i Tyresö kommun till att många aktörer idag vill komma till Tyresö och bygga. Jenny Linné beskrev vidare kommunens strategiska arbete med hur man vill växa, på vilket sätt och hur mycket och detta är kopplat till översiktsplanen. I det strategiska arbetet fokuserar kommunen på att säkra hela genomförandeprocessen, från början till ett färdigt hus, och där man tillsammans med aktörer driver byggprocesser och ställer stora krav på dessa med resultat och god kvalité.

– Vi är stolta över att visa upp vår modell här i Almedalen med aktörssamverkan där vi snabbt genomför projekt med god kvalité, avslutar Jenny Linné i en kommentar till Tyresö nyheter. 

Foto: TN | Foto: Marcus Olander
Jenny Linné under ett seminarium om bostadsbristen – vad krävs för att lösa den?

Dela