Välfärdsbrott innebär att en privatperson eller företag utnyttjar kommuner eller regioner för egen vinning. Det kan till exempel handla om organiserad brottslighet med systematiskt bidragsfusk eller privata företag som ställer ut felaktiga fakturor för välfärdstjänster, till exempel inom vård och omsorg. Inför 2024 stärker Tyresö kommun arbetet för att upptäcka och förhindra att oseriösa aktörer utnyttjar välfärdssystemen.

När BRÅ under 2022 genomförde en kartläggning av felaktiga utbetalningar från kommuner och regioner till företag och föreningar visade resultatet på stora skillnader mellan kommunerna i hur mycket tjänster som köps in och hur kontroll och uppföljning ser ut.

 

I Tyresö har det under 2023 påbörjats ett arbete för att skapa strukturer och rutiner för att minska risken för oseriösa företag att etablera sig i Tyresö och försvåra för företag att få betalt för felaktiga fakturor. Det arbetet vill man nu från politiskt håll sätta ytterligare fokus på under 2024.

 

–        Det här är såklart frågor som vi redan idag arbetar med men vi ser ett behov av att förstärka det arbetet för att förhindra den här typen av brottslighet där oseriösa aktörer utnyttjar våra välfärdssystem. Kriminella går dit pengarna finns och, och det gör det i kommuner. Vi behöver arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet och säkerställa att det finns en tydlig process för hur vi arbetar med den här typen av frågor, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.  

Foto: TN TN | Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S)

Dela