2019 lanserade det nya politiska styret, Tillsammans för Tyresö bestående av S, L, MP, Ett tryggare Granängsringen. Satsningen, som nu pågått i cirka två år, strävar efter att öka tryggheten i Granänsringen genom att Tyresö kommun, Tyresö Bostäder, föreningar, polis, näringsliv och de boende gemensamt tar ansvar för trygghetsskapande åtgärder.

Sedan satsningen lanserades har kommunen, tillsammans med de andra aktörerna, genomfört en rad åtgärder. Från polisens sida har man ökat närvaron i området och satt upp kameror vid och omkring torget. Till detta har det också inrättats en störningsjour med väktare, en uppfräschning av balkonger och fasader samt utemiljöer genomförs, ny utebelysning har installerats, trygghetsvandringar hålls.Under årets har också Hemköp flyttat in i ICAs gamla lokaler och kommunens Fritidsbank har etablerats i området.

Tyresö nyheter besökte Granängsringen för att träffa boende för att höra hur de upplever tryggheten idag och om den på något sätt har förändrats. På Granängstorget möter Tyresö nyheter Torleif och Leena Sirve Ögren, som bott i Granängsringen i cirka ett år, de uppger att de känner sig trygga i området.

-Vi känner oss trygga här, inga problem, men det är bra att man har satt upp kameror och sådär. Vi ser också förbättringar, t.ex. när ungdomarna här målade gångtunnlarna i somras. Tyvärr var det någon som klottrade över målningen, men det åtgärdades snabbt därefter, säger Torleif och Leena.

Utanför Hemköp möter vi Alexandra Hägglund som bor på den bortre sidan från Granängstorget.
-Det fanns lite otrygghet här tidigare, lite bråk, men inte nu längre. Det har blivit mycket lugnare och samarbetet mellan polis och kommun är bra, det är rent och fint, jag trivs jättebra här. Vi har fina ungdomar här i området som håller upp dörren till en. Det är bra att de får sommarjobb här och göra det fint och trevlig, säger Alexandra.

I Ett tryggare Granängsringen har de boende också fått önska vad de vill se för förbättringar eller tillägg i deras område framöver. På denna lista nämns bland annat: portvärdar, naturlekplats, utegym, odlingslådor och konstprojekt.

Inne vid en lekplats möter vi Claire Gargori som har bott i Granängsringen i 35 år.
-Jag känner mig trygg här, speciellt nu med samarbete med polisen och ökad närvaro av dem. Jag har inte märkt så stor skillnad i trygghet men jag har märkt att man gjort det finare på lekplatser och klippt bort buskar och satt in strålkastare. Men man behöver satsa mer på de ytorna närmast torget.

På innergården Granängsringens möter vi Anders Braathen som uppger att han känner sig trygg.

Foto: TN Tyresö Nyheter | Utemiljöerna har rensats från bubskage och fräschats upp.

Dela