Vi måste gemensamt jobba för att lyfta Tyresö som skolkommun. Det visar Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2017. Tyresö hamnar långt ned i rankningen, först på plats 194 bland landets 290 kommuner. Tyvärr en försämring med 13 platser från förra året.

Vi lärare är nyckeln till att förbättra elevernas kunskapsresultat. Tyresö har duktiga lärare och skolledare med stort driv och engagemang, vilket de relativt höga studieresultaten visar (plats 90 av 290), men skolan måste prioriteras högre. Dock är det problematiskt att jämförelsevis få av Tyresös elever klarar av gymnasiestudierna (plats 232 av 290).

Det som skiljer vår kommun från de topplacerade kommunerna i rankingen är att där har kommunledningarna på allvar bestämt sig för att sätta skolan först. Det borde Tyresö också kunna göra.

Vi lärare måste få en rimlig arbetsbelastning. Får vi ägna oss mer åt elevernas lärarande, så kommer resultaten att bli bättre. Vi lärare ska inte tvingas vara rastvakter och administratörer mm. Det behöver finnas tillräckligt med stödfunktioner för att lärare ska orka med sitt huvuduppdrag. Rensa bort alla onödiga arbetsuppgifter som bara stjäl lärartid från eleverna idag. Låt oss lärare vare lärare, helt enkelt.

Framförallt visar rankingen att Tyresö har få behöriga lärare (281 av 290), låg lärartäthet (plats 243 av 290) och detta leder till de mycket höga sjuksrivningstal (plats 255 av 290) som finns inom skolan och förskolan i Tyresö.

Lärarlönerna har länge släpat efter akademikerlönerna. Man kan tycka att plats 39 av 290 är en bra placering men jämför man med våra grannkommuner som konkurrerar om samma lärare så är det inte så bra längre, Haninge ligger på plats 1, Stockholm på plats 2 och Nacka på plats 4 av 290 kommuner. Det här håller inte om Tyresö ska vara en attraktiv skolarbetsgivare. I lärarbristens spår slåss kommunerna om de behöriga lärare som finns. Därför måste politikerna här i Tyresö ge våra skolledare möjlighet att erbjuda bra förutsättningar för att behålla och rekrytera behöriga lärare.

Vi ser fram emot att tillsammans med Tyresös politiker och tjänstemän jobba för att vi nästa år ska bli Bästa skolkommun.

Lärarförbundets avdelningsstyrelse i Tyresö

 

Foto: TN |

Dela