Mathias Tegnér, socialdemokratisk riksdagsledamot från Tyresö, har fått i uppdrag att se över företagarnas trygghetssystem. Utnämningen beslutades av näringsminister Ibrahim Baylan under juli månad. I rollen som särskild utredare ska Tegnér bland annat att lämna förslag på hur systemet kan bli tydligare, enklare och mer förutsägbart.

En av nyckelfrågorna handlar om att se över hur sjukpenninggrundande inkomst för företagare ska fastställas och därigenom minska skillnaderna mellan olika organisationsformer, som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.

Utredaren ska dessutom titta närmare på om 55 år är en bra bortre gräns för möjligheten att kunna välja karenstid i sjukförsäkringen. Detta specifika deluppdrag ska presenteras redan i november i år.

Mathias Tegnér ska också kartlägga bakgrunden till och analysera skälen för nuvarande skillnader i de olika regelverken beroende på val av företagsform när det kommer till karensregler och sjuklöneansvar.

– Utredningen är viktig för att bland annat öka förutsägbarheten i företagens trygghetssystem. Mathias Tegnér har en bakgrund från företagsvärlden och god kännedom om företagares villkor från sitt arbete som riksdagsledamot vilket gör honom väl lämpad att leda utredningen, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Mathias Tegnér ser framemot uppdraget och tycker det är bra att dessa frågor utreds.

– Jag har många företagare i min absoluta närhet, så jag vet hur viktigt det här är. Många av de nya jobben skapas i småföretag. Det är viktigt att Sverige tusentals företagare har trygga och förutsägbara socialförsäkringar, säger Mathias Tegnér.

Foto: TN | Mathias Tegnér, socialdemokratisk riksdagsledamot från Tyresö

Dela