Det nya styrets kommunalråd

Peter Freij (M), Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M) och Klara Watmani (S).

Ordförande Anita Mattsson (S), vice ordförande Anki Svensson (M)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) och vice ordförande Anki Svensson (M)

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S) och vice ordförande Jeanette Hellmark (M)

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Peter Freij (M) och vice ordförande Christoffer Holmström (S)

Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämndens ordförande Susann Ronström (S) och vice ordförande Torbjörn Skarin (M)

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Emelie Hedberg (M) och vice ordförande Katarina Helling (S)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Christoffer Holmström (S) och vice ordförande Petra Nygren (M)

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens ordförande Mikael Onegård (M) och vice ordförande Anna Pasini Frängsmyr (S)

Nu är Tyresö kommuns nya styre på plats.

Samtliga nämnder har nu fått nya presidier, och majoriteten leds av fyra kommunalråd som tillsammans ska arbeta för att genomföra den gemensamma politiska plattformen; Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande, Anki Svensson, förste vice ordförande i kommunstyrelsen, Klara Watmani, ordförande för barn-och utbildningsnämnden samt Peter Freij, ordförande för arbetsmarknads- och socialnämnden.

Höga förväntningar på effektivitet och resultat
– Vi inleder ett starkt samarbete som innebär trygghet och stabilitet för tyresöborna. Jag är stolt över att vi gemensamt tar ansvar för vår kommun och prioriterar välfärden, säger Anita Mattsson, (S).

Mattsson framhäver vikten av att snabbt komma igång med arbetet och leverera på den utlovade politiken. Höga krav kommer ställas på majoriteten att
genomföra de reformer som ingår i deras politiska agenda. Mattsson har betonat att kommunen står inför stora utmaningar men också stora möjligheter att förbättra livet för sina invånare. Ett steg i denna process är att minska kostnaderna för den politiska verksamheten. Detta kommer att göras genom att slå ihop två utskott till en enda nämnd, vilket ska leda till både ökad effektivitet och lägre utgifter.

– Tillsammans fokuserar vi på ökad trygghet och en ekonomi som är långsiktigt hållbar. Det är grunden för att ge tyresöborna den samhällsservice de har rätt
till, säger kommunstyrelsens vice ordförande Anki Svensson (M).

Ett flertal av punkterna i den politiska plattformen handlar om förskolan, skolan och gymnasiet. Detta då frågan är högt prioriterad enligt den nya majoriteten.

– Att vi nu genomför en satsning på ökad trygghet och studiero i skolan är nödvändigt för att få en grundskola som ser varje elevs fulla potential. Jag är stolt att den nya majoriteten vågar prioritera detta, säger Klara Watmani (S).

Peter Freij, ny är ordförande för arbetsmarknads- och socialnämnden, kommer att ha en nyckelroll i att säkerställa att kommunens sociala tjänster och
arbetsmarknadspolitik är både effektiva och inkluderande.

– Både Moderaterna och Socialdemokraterna är vana att ta ansvar och leda, med det här samarbetet bidrar vi med båda våra partiers styrkor, vilket kommer att tjäna Tyresö väl, säger Peter Freij (M).

En ny riktning för Tyresö
Den gemensamma politiken syftar till att skapa en trygg och hållbar kommun med en balanserad och effektiv styrning

Dela