Dagens hantering av massor bidrar till problem på flera sätt. Den ger stora mängder transporter, med miljöpåverkan och trafikbelastning som utmärkande problem. För att komma undan det har Tyresö kommun börjat använda sig av tätortsnära krossning.

Det betyder att man har platser i närheten av byggplatser och infrastrukturprojekt där man kan återvinna massorna och använda de igen i samma projekt eller andra närliggande projekt. Det ger bättre ekonomi, mindre miljöpåverkan och mindre belastning på trafiken. I Tyresö finns en sådan plats i Tyresö Strand.

För att göra det så bra som möjligt för de som bor i närheten deltar Tyresö kommun i ett Vinnovafinansierat projekt tillsammans med bland annat företaget Ecoloop och Stockholm stad.  Projektet heter ”Tätortsnära krossning och masshantering” och syftar till att identifiera och genomföra åtgärder för att få en tystare massåtervinning.

– Att vi arbetar aktivt med buller kommer påverka Tyresöborna positivt, säger Carina Lindberg som är projektledare i Tyresö kommun. Tanken är att vi ska få ner bullernivåerna på platsen i Strand så att medborgarna får en bättre situation. 

– Det handlar dels om att öka kraven i upphandlingar, ge bättre stöd och information till entreprenörer men också att ändra sättet vi mäter buller på. Bland annat utreder vi en skärpt bullermätningsmodell där vi mäter buller i realtid. Då blir åtgärder mycket mer flexibla vid ändrade förhållanden och vi kan ha en bättre direktdialog med verksamheten. 

En annan stor del av projektet handlar om att förbättra kommunikation, dialog och information i samband med krossning. 

– Med en bättre modell kan vi dels ha en bättre kommunikation med våra medborgare, det kan handla om information om krossning, om vad som är buller och vad som är störande. Realtidsmätning av buller i kombination med snabbare kommunikation med verksamheten gör att vi snabbare kan hantera klagomål och liknande.

 

Foto: TN Tyresö nyheter | Här på stenkrossen vid Tyresö strand kan vi förvänta oss tystare krossning i framtiden.

Dela