Idag finns samarbeten mellan Tyresö bibliotek och samtliga skolor. Under 2024 kommer samarbetsformerna utredas för att främja läsandet bland barn och unga. Samtidigt kommer också en utredning om hur biblioteken kan utveckla sitt arbete med digitala medium och teknik.

Det samarbete som bedrivs idag mellan skolorna och kommunens bibliotek handlar om att barnen och personalen gör besök på biblioteket. I skolorna görs också olika läsfrämjande insatser. Ett långsiktigt mål är att alla kommunala skolor ska ha egna skolbibliotek.

– Det uppdrag som nu läggs handlar om att se hur skolbiblioteken och kommunens bibliotek kan komplettera varandras verksamheter i sina olika roller och uppdrag. Tyresö bibliotek erbjuder böcker till barn och unga på deras fritid och skolbiblioteken de böcker som behövs för läsning under skoltid, säger Katarina Helleing (S), gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden.

Under förra mandatperioden påbörjades en satsning för att stärka elevers möjligheter till ett rikt språk genom att stärka samarbetet med folkbiblioteken, öka läsfrämjande insatser och öka tillgängligheten av böcker i kommunens skolor. Bland annat köptes nya böcker in till skolorna.

– Språk och läsning är en viktig framgångsfaktor för elevers kunskapsinhämtning och det är därför är en prioriterad satsning i styret att öka elevers tillgång till böcker. Idag ser vi en oroväckande trend att färre och färre barn och unga läser böcker. Samtidigt vet vi att läsning och läsförståelse är nyckeln till framgång i skolan. säger Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Utöver former för utvecklat samarbete kommer är det också på gång med ett utvecklingsarbete om hur bibliotekens digitala strategi kan utvecklas. Digitala medier och teknik är ett komplement som ytterligare kan främja att fler upptäcker böckernas värld.

Dela