KUNSKAP
Lingio är ett digitalt verktyg som ger personal inom vård och omsorg möjlighet att på ett lätt och enkelt sätt kunna utveckla och förstärka sina språkkunskaper i svenska och vårdkunskap.

Susann Ronström (S), ordförande i äldre och omsorgsnämnden, har besökt Mikaela Sjöberg som är projektledare för den digitala utvecklingen inom kommunen äldreomsorg.

– Rätt använt är Lingio ett stöd, men också lärande, för de personer som behöver bättra på sina kunskaper i svenska språket och vårdsvenskan, säger Mikaela Sjöberg.

Är det så att man pluggar och lämnar in prov till chefen?
– Nej, nej! säger Mikaela. Man får en app i sin mobil och så kan man arbeta med frågorna utifrån sin egen takt.

I appen loggar man in med sitt hemspråk, till exempel franska som översätter allt till svenska både i skrift och tal. Sedan finns det olika nivåer man ska klara innan man kan gå vidare i programmet.

– Men man har hur lång tid som helst på sig att träna, säger Mikaela.

Dela