Ett rum i en villa för 5000 kronor i månaden samt 2 timmars oavlönat arbete åt familjen per dag. Låter det intressant? I så fall kan du hyra in dig hos en manlighetscoach vars annons blev uppmärksammad och flitigt delad för en tid sen. Vissa kallar det slaveri, andra kallar det en tillbakagång till pigsamhället. Vad vi än kallar det är detta ett symptom för hur bostadsbristen slår hårt mot våra unga och alla andra som behöver en bostad. Alla Sveriges kommuner, speciellt de som ligger i våra storstadsområden, måste ta sitt ansvar i denna bostadssituation.

Historien om Apelvägens detaljplan är brokig. Efter att först ha antagits av kommunfullmäktige, under det då moderatledda styret 2018, överklagades sedan beslutet och Mark- och miljööverdomstolen dömde att kommunen bedrivit ett handhavandefel och därmed upplöst beslut om antagande av detaljplanen. 

Nu är detaljplanen uppe för beslut igen. Efter att tidigare ha haft i princip full enighet, möter projektet nu motstånd från en del partier. Vi Socialdemokrater tycker det är viktigt att genomföra detaljplanen men med ändringen att vi sänker husen med en våning mot Tyresövägen för att anpassa planen till de synpunkter som kommit in, framför allt från de som bor i området 

Vi har en skriande bostadsbrist i Tyresö och i Stockholmsregionen, det är det inledande exemplet ett tydligt bevis för. I Tyresö tar det 12 år i kö för att få en hyresrätt, det är alldeles för länge. Unga som vill flytta hemifrån, äldre som vill flytta ifrån sin villa och de som får en förändrad familjesituation vid exempelvis separation har idag extremt svårt att hitta ett nytt hem. Det beror på att vi har för få bostäder, i synnerhet för få hyresrätter. Vi socialdemokrater är tydliga, vi behöver fler hyresrätter i kommunen. Därför är det tillskott som Apelvägen skulle innebära en viktig del i bostadsförsörjningen. 

Området runt Apelvägen har planerats sedan 1980-talet, och möjliggjorts genom långsiktiga strategiska markförvärv. Syftet har hela tiden varit att utveckla Strandområdet med bostäder och service. Den utveckling och tillväxt som sker i kommunen är viktig, både för att våra unga och gamla ska slippa tvingas ifrån kommunen, men också för att våra företag ska kunna växa i den takt de önskar. Som kommunstyrelsens ordförande träffar jag ofta företagare i Tyresö. Det lokala näringslivet är viktigt för oss alla, de bidrar med arbetstillfällen, service och trygghet. Olika branscher har olika utmaningar, men det som i princip alla ser ett behov av är fler hyresrätter. Det är helt nödvändigt för att kunna rekrytera kompetens. Bostadsbristen är den enskilt största faktorn som bromsar tillväxt i vår region. Fler bostäder kommer också att öka kundunderlaget för företagare på Strandtorget, vilket skapar stabilitet och resiliens.  

Utöver att vi ska ta vårt ansvar för bostadsförsörjning innebär denna detaljplan också möjligheter för nya mötesplatser. En ny fritidsgård kan äntligen öppna och ersätta den enkla provisoriska lösningen som vi haft alldeles för länge. Ett nytt bibliotek, i bättre och mer ändamålsenliga lokaler kan snart bli verklighet. Med denna detaljplan finns också möjlighet att på sikt bygga ett vård- och omsorgsboende i Tyresö Strand, vilket kommer att göra att vi har äldreboenden i alla tre kommundelar. Med nya bostäder och nya mötesplatser har vi nu chansen utveckla Strandområdet.

Under behandlingen av denna plan har det framkommit synpunkter på att framkomligheten på Tyresövägen måste bli bättre innan nya detaljplaner för bostäder på östra Tyresö genomförts. Mycket har redan gjorts för att förbättra framkomligheten och ytterligare åtgärder pågår och planeras

I stort sett anser vi alltså att detaljplanen för Apelvägen är både viktig och bra, till och med nödvändig. Den bidrar till att kommunen kan leverera det som Tyresöborna förväntar sig av oss politiker. 

Anita Mattsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande 

Foto: TN | Anita Mattsson (S) på Strandtorget

Dela